Αρχική Super League: Αναβλήθηκε ο αγώνας του Βόλου με τον Αστέρα SUPERLEAGUE / ÂÏËÏÓ - ÁÓÔÅÑÁÓ ÔÑÉÐÏËÇÓ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÂÁÓÉËÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ / EUROKINISSI)

SUPERLEAGUE / ÂÏËÏÓ – ÁÓÔÅÑÁÓ ÔÑÉÐÏËÇÓ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÂÁÓÉËÇÓ ÏÉÊÏÍÏÌÏÕ / EUROKINISSI)