Αρχική Βουλή: Καταψηφίστηκε η πρόταση δυσπιστίας κατά του Χρ. Σταϊκούρα ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÅÐÉÊÁÉÑÙÍ ÅÑÙÔÇÓÅÙÍ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ (ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSIi

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÅÐÉÊÁÉÑÙÍ ÅÑÙÔÇÓÅÙÍ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ (ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINISSIi