Αρχική Καραμανλής: “Με πληρότητα 65% κινούνται αστικά και μετρό” ÂÏÕËÇ - ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÔÇÓ ÐÑÏÔÁÓÇÓ ÄÕÓÐÉÓÔÉÁÓ ÔÇÓ ÍÄ ÅÍÁÍÔÉÏÍ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (3ç ÇÌÅÑÁ)(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

ÂÏÕËÇ – ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÔÇÓ ÐÑÏÔÁÓÇÓ ÄÕÓÐÉÓÔÉÁÓ ÔÇÓ ÍÄ ÅÍÁÍÔÉÏÍ ÔÇÓ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇÓ (3ç ÇÌÅÑÁ)(EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)