Αρχική Την Παρασκευή θα καταβληθεί η αποζημίωση ειδικού σκοπού ÁÈÇÍÁ - ÓÕÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÕÐ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇ ÔÇÓ ÁÍÁÓÖÁËÉÓÔÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÁÈÇÍÁ – ÓÕÓÊÅØÇ ÓÔÏ ÕÐ. ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÊÁÔÁÐÏËÅÌÇÓÇ ÔÇÓ ÁÍÁÓÖÁËÉÓÔÇÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)