Αρχική Τέλος στο διορισμό στη Βουλή συζύγων και λοιπών συγγενών ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ Í/Ó ÔÏÕ ÕÐ. ÁÍÁÐÔÕÎÇÓÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINSSI

ÓÕÆÇÔÇÓÇ ÓÔÇÍ ÏËÏÌÅËÅÉÁ ÔÇÓ ÂÏÕËÇÓ Í/Ó ÔÏÕ ÕÐ. ÁÍÁÐÔÕÎÇÓÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ EUROKINSSI