Αρχική Κορωνοϊός : Στο «κόκκινο» παραμένει η Αττική – Τα νέα μέτρα που εξετάζονται (βίντεο) ÓÅ ÉÓ×Õ ÔÁ ÍÅÁ ÌÅÔÑÁ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÐÁÍÄÇÌÉÁÓ ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ - ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÏÔÇÔÁ (ÄÁÃÁËÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ / EUROKINISSI)

ÓÅ ÉÓ×Õ ÔÁ ÍÅÁ ÌÅÔÑÁ ÐÑÏÓÔÁÓÉÁÓ ÊÁÔÁ ÔÇÓ ÐÁÍÄÇÌÉÁÓ ÓÔÇÍ ÐÅÑÉÖÅÑÅÉÁ ÁÔÔÉÊÇÓ – ÓÔÉÃÌÉÏÔÕÐÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÊÁÈÇÌÅÑÉÍÏÔÇÔÁ (ÄÁÃÁËÁÊÇÓ ÃÉÙÑÃÏÓ / EUROKINISSI)