Αρχική ΣΥΡΙΖΑ: ” Όχι στα “πέτσινα” χρήματα της προπαγάνδας στα κανάλια” ÅÈÍÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ 2019 / ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÓÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÓÔÇÍ ÐË. ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)

ÅÈÍÉÊÅÓ ÅÊËÏÃÅÓ 2019 / ÁÐÏÔÅËÅÓÌÁÔÁ ÓÔÁ ÃÑÁÖÅÉÁ ÔÏÕ ÓÕÑÉÆÁ ÓÔÇÍ ÐË. ÊÏÕÌÏÕÍÄÏÕÑÏÕ(EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)