Αρχική Κορωνοϊός: Πάνω από 70 τα κλειστά τμήματα και σχολεία λόγω κρούσματος ÁÑÃÏÓ-ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÃÉÁ ÊÅÑÁÉÁ ÊÉÍÇÔÇÓ ÔÇËÅÖÙÍÉÁÓ ÄÉÐËÁ ÓÔÏ 3ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÁÑÃÏÕÓ.(Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)

ÁÑÃÏÓ-ÄÉÁÌÁÑÔÕÑÉÁ ÃÉÁ ÊÅÑÁÉÁ ÊÉÍÇÔÇÓ ÔÇËÅÖÙÍÉÁÓ ÄÉÐËÁ ÓÔÏ 3ï ÄÇÌÏÔÉÊÏ Ó×ÏËÅÉÏ ÁÑÃÏÕÓ.(Eurokinissi-Âáóßëçò Ðáðáäüðïõëïò)