Αρχική Europa League: Οι έξι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ ÖÉËÉÊÏÓ ÁÃÙÍÁÓ / ËÁÌÉÁ - ÁÅÊ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

ÖÉËÉÊÏÓ ÁÃÙÍÁÓ / ËÁÌÉÁ – ÁÅÊ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)