Αρχική Χαρδαλιάς: “Το 76% των εισαγόμενων κρουσμάτων από τα Βαλκάνια” ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÓÕÍÔÁÊÔÙÍ ÕÃÅÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÏÑÅÉÁ ÔÇÓ ÐÁÍÄÇÌÉÁÓ COVID-19 ÓÔÇÍ ×ÙÑÁ // ×ÁÑÄÁËÉÁÓ-ÔÓÉÏÄÑÁÓ-ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÇÓ (EUROKINISSI/POOL PHOTO /ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÔÏËÇÓ)

ÅÍÇÌÅÑÙÓÇ ÓÕÍÔÁÊÔÙÍ ÕÃÅÉÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÐÏÑÅÉÁ ÔÇÓ ÐÁÍÄÇÌÉÁÓ COVID-19 ÓÔÇÍ ×ÙÑÁ // ×ÁÑÄÁËÉÁÓ-ÔÓÉÏÄÑÁÓ-ÐÁÐÁÈÁÍÁÓÇÓ (EUROKINISSI/POOL PHOTO /ÐÁÍÁÃÉÙÔÇÓ ÓÔÏËÇÓ)